Du är här:Start > På gång

Information med anledning av Coronaviruset

Vi har fått frågor om hur vi förhåller oss till det nya Coronaviruset. Här följer därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som  kyrka (Pingstkyrkan och Stranda frikyrkoförsamling).

Sedan 2020-03-10 kl. 14:00 bedömer Folkhälsomyndigheten risken  för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige. Om  du  uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt. Uppvisar du  något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

Vill du ha förbön kan du kontakta våran pastor Josué Leones (se under kontakt).   

Vi har instruerat alla våra mötesvärdar och team att hålla god handhygien och att undvika att  ta gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand.

Samtliga toaletter i resp kyrka är utrustade med handtvål och vi uppmanar samtliga gudstjänstbesökare att tvätta händerna med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder vid toalettbesök, innan de tar enfika etc.

Vid nattvard kommer det informeras om på resp. gudstjänst hur den praktiskt ska utföras. De som delar ut nattvarden måste alla  ha tvättat sina händer innan nattvardsutdelningen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du  aktuell info, samt vanliga frågor och svar om Corona  viruset.

Gudstjänster och samlingar genomförs som schemalagt om inget annat meddelas.

OBS! I dessa tider,  tänk på alla medlemmar och övriga framförallt äldre och de som är i riskgrupp om dom behöver hjälp med handling eller andra praktiska göromål men även i samtal.

Det är viktigt att vi alla hjälper och tänker på varandra!!  

Vi uppdaterar hemsidan angående kalendern på veckobasis just nu eftersom allt är så oklart. Se också rubrik "Status nuvarande …..) etc.