Du är här:Start > Om oss > Pingst

Pingst

Vi är en del av den svenska Pingströrelsen, som är en kristen väckelserörelse med ursprung i början på 1900-talet. Det som kännetecknar denna rörelse är en längtan efter att återgå till Nya Testamentets "urkristendom", fri från en del av de traditioner och ramar som utvecklats genom kristendomens historia.

Pingstväckelsens födelse

I bibelboken Apostlagärningarna berättas om de första kristna församlingarna under åren efter att Jesus återvänt till himlen efter sin uppståndelse. De kristna hade fått löfte om en särskild hjälpare, den Heliga Anden, som varje troende skulle bli uppfylld av. Den Heliga Anden är en del av treenigheten och är Guds personliga närvaro inom varje troende.

I början på 1900-talet levde ett antal kristna i längtan och frustration över sakernas tillstånd. Många tyckte att den kristna kyrkan definierades av stelhet och former snarare än glädje och liv. De under och tecken som man kunde läsa om i Nya Testamentet, där de förekom i överflöd, var mycket sällsynta. På ett antal ställen samlades folk till bön och bibelstudium och sökte efter att personligen uppleva vad de kunde läsa om i Bibeln.

Den mest kända av dessa sammankomster var en bönegrupp som möttes i Los Angeles i april 1906. Efter flera veckors bön upplevde man ett mäktigt genombrott och Guds närvaro fyllde gemenskapen. Väckelsen spred sig som en löpeld; snart hyrde man en lokal på Azusa Street i Los Angeles där tusentals människor blev berörda av Gud under de efterföljande åren.

Av en händelse befann sig en svensk man i den tidiga bönegruppen. När han reste hem tog han med sig sina erfarenheter, vilket gjorde att pingstväckelsen spreds till Sverige redan 1907.

Pingströrelsen idag

Idag har den svenska Pingströrelsen drygt 83,000 medlemmar i ett 450-tal församlingar över landet. Varje församlingen är självständig och självstyrande, även om man möts till nätverkande och samarbete i många frågor. Trossamfundet Pingst hjälper lokala församlingar, anordnar konferenser och står som huvudman för ett antal folkhögskolor och underorganisationer. En av dessa är hjälporganisationen PMU, som har ett stort internationellt engagemang.