Du är här:Start > Om oss > GDPR

Pingstförsamlingens behandlande av personuppgifter


Medlemmar i församlingen


Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt ditt födelsedatum. Du får också ett internt medlemsnummer.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Trossamfundet Pingst Fria Församlingar i Samverkan (Pingst FFS), som församlingen är en del av. Statistiken i sig innehåller inga personuppgifter som kan knytas till enskild medlem.

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida eller i annan informationskanal.

Församlingen tar fram en adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter som delas ut till medlemmar vartannat år. Vidare sammanställs varje år en lista över de församlingsmedlemmar som uppvaktas vid jämna födelsedagar.

Vi skickar också in dina kontaktuppgifter till Pingst FFS så att du ska kunna få medlemstidningen Pingst.se 4 ggr per år. Om du inte vill ha tidningen ombes du kontakta församlingen, som då stryker dig från utskicket.

När du flyttar till annan församling kan du begära att få ett flyttningsbetyg som skickas till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och inom ett år raderas dina uppgifter.


Deltagare i församlingens verksamheter


Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Pingst FFS.

Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen.

Deltagande i arrangemang


Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan.Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år.När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Anställning och arvoden


Om du är anställd av församlingen eller mottar arvode för en arbetsinsats, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna betala ut lön/arvode, rapportera tjänstepension, anmäla försäkring för arbetstagare samt för att rapportera till Skatteverket.

Församlingskontakt


Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen. Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade.

Pingstförsamlingen i Mönsterås
Storgatan 88
383 37 Mönsterås
Info@monsteras.pingst.se
Mob nr 072-7161740

Detta dokument antogs av styrelsen i Pingstförsamlingen i Mönsterås 2018-05-15.