Du är här:Start > Om oss > Församling

Församling

Tillsammans...

...är ett bra ord för att sammanfatta vad en församling går ut på. Även om vi lever i en väldigt individualistisk tid, tror vi inte att ensam är stark. Församlingen är faktiskt Guds uppfinning: det är en sammanslutning av människor med varierande åldrar, bakgrunder, sociala status och personligheter. Det som fogar oss samman är vår gemensamma tro på Jesus Kristus. I Nya Testamentet beskrivs församlingen som en kropp:

"Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp."

1 Korinthierbrevet 12:12-20

Visst är det en bra bild? Gud gör inte skillnad på människor, även om vi har lätt för att göra det. Och i en kropp behövs varje kroppsdel. Vi tror att detta är sant om församlingen också. Församlingen består inte bara av en pastor och ordförande, utan Gud har gett gåvor åt var och en i gemenskapen. Därför uppmuntrar vi varandra att våga vara med och bidra. Vi tror att gemenskapen blir rikare tillsammans med varandra.

Ideellt engagemang

Som lokal församling får vi varken medlemsavgifter eller statliga bidrag, utan vår verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor och ideellt engagemang. Det finns uppgifter för alla, beroende på intressen, talang och hur trygga vi är med offentlighetens ljus. Någon leder i sång, någon kokar kaffe och någon städar - och alla är lika värdefulla och viktiga!

Medlemskap

Rent juridiskt är Pingstförsamlingen en ideell förening - med styrelse, kassör och revisorer som granskar vår verksamhet. Men vi ser oss inte först och främst som en förening utan som en kristen församling. Medlemskap hos oss grundar sig på en persons tro på och bekännelse av Jesus Kristus som Herre i ens liv. Vi tror att det personliga ställningstagandet och bekännelsen är avgörande och viktig, och därför praktiserar vi troendedop och inte barndop. Om du har kommit till tro på Jesus och låter döpa dig, blir du därmed medlem i församlingen. Du kan också bli medlem genom att du är troendedöpt i en annan församling och överför ditt medlemskap genom flyttningsbetyg.

Vi önskar att varje medlem överlåter sig till ett personligt lärjungaskap till Jesus. Det betyder inte att man måste visa upp ett perfekt liv för att kunna vara medlem - det kunde varken de första kristna, eller vi idag. Men det innebär däremot att man med Bibelns undervisning som ledstjärna strävar efter att leva ett rättfärdigt liv. Inom frikyrkan kallar man detta "helgelse" - det är en process av förvandling till att efterlikna Jesus som pågår hela livet. Vi kan i oss själva inte prestera detta utan är beroende av Guds hjälp - men vi kan avgöra om vi vill inleda processen eller ej.

Vi tror att tro är personlig, men däremot inte privat. Ensam är inte stark, oavsett om man är kristen eller ej. Vi uppmuntrar därför våra medlemmar att prioritera församlingsgemenskapen - för deras egen skull. Någon har liknat församlingsgemenskapen med en kolbrasa. Så länge kolbitarna ligger nära varandra i eldstaden, överför de värme till varandra - men om en kolbit skulle tas ur eldstaden och läggas vid sidan av, dröjer det inte länge förrän den svalnar. Vi tror att församlingen är skapad av Gud för att vara till glädje för många. En ny gemenskap - inte alltid perfekt, men med stor potential.